Loading...
Werkwijze2018-12-09T15:04:39+00:00

WERKWIJZE

Voor het opgraven, wassen, analyseren, rapporteren en fotograferen van menselijk skeletmateriaal neemt Tot op het Bot u graag het werk uit handen. Er wordt gewerkt volgens de aanbevelingen van de Workshop of European Anthropologists. Ik werk als zzp’er voor archeologische bedrijven, gemeentelijke instellingen en musea, zowel in Nederland als daarbuiten.

Afhankelijk van de compleetheid en kwaliteit van het bot worden per skelet de volgende punten vastgesteld:

  • de leeftijd bij overlijden
  • het geslacht
  • de lichaamslengte
  • de status van het gebit
  • botafwijkingen door ziekte, traumata, erfelijkheid of fysieke inspanning
  • indien mogelijk de doodsoorzaak

Wanneer gewenst kunnen gebitselementen worden getrokken voor isotopenonderzoek (bepaling herkomst en/of het soort dieet) of voor DNA-onderzoek (bepaling geslacht van niet-volwassenen, verwantschapsonderzoek, ziekten, of om de genetische samenstelling binnen een skelet sample te traceren).

Gedurende de opgraving kunnen verschillende grondmonsters op en onder het skelet worden genomen. Hiermee kan door middel van archeobotanisch onderzoek onder andere inzicht worden verkregen in de laatste maaltijd, de aanwezigheid van darmparasieten, de hygiëne, de gezondheid en de begrafenisriten. Een geschikt botmonster voor een C14-datering kan tijdens de opgraving of naderhand worden uitgezocht.

Behalve het opgraven en uitwerken van archeologisch menselijk bot geef ik lezingen en workshops fysische antropologie en maak ik tentoonstellingen voor zowel vakgenoten als een breed publiek.

Foto: Ranjith Jayasena, Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam