Loading...
Projecten2018-12-06T14:09:30+00:00

PROJECTEN

In de afgelopen jaren heb ik aan vele leuke projecten mogen bijdragen. Hieronder een overzicht van een aantal onderzoeken die ik wilde uitlichten.

Projecten

2018

Gemeente Amsterdam, Monumenten & Archeologie, Amsterdam

Gemeente Amsterdam, Monumenten & Archeologie, Amsterdam
Onderzoek van skeletten Oude Oosterbegraafplaats (1864-1894).
2017

Provinciaal depot Noord-Holland, Castricum

Analyse van de skeletten van Bataafse soldaten uit 1799 opgegraven in Groote Keeten en het Botgat.
2017

Afdeling Erfgoed Utrecht, Gemeente Utrecht

Analyse van het skeletmateriaal afkomstig van het Johannieterkerkhof bij de Catharijnepoort (1200-1500) te Utrecht.
2017

Archeologische Vereniging Golda, Gouda

Archeologische Vereniging Golda, Gouda
Anatomische les skeletten Clarissenklooster. Foto: Andre Bomhof, Golda
2017

Huis van Hilde, Castricum

Tentoonstelling Cold Case Vronen.
2016

Opgraving grafkelder, Noordhollandse Veenhuizen

Opgraving grafkelder, Noordhollandse Veenhuizen
Namens cultuurhistorisch adviesbureau Jaap van der Veen.
2015

Archeologisch Museum, Haarlem

Tentoonstelling Cold Case Haarlem.
2015

Opperdoes, Noord Holland

Namens Archeologie West-Friesland opgraving middeleeuws kerkhof Opperdoes.
2014

Bureau Archeologie En Monumenten Nijmegen

Onderzoek skeletten Klooster Hessenberg.
2013

Archeologische dienst Haarlem

Archeologische dienst Haarlem
Anatomische les skeletten Botermarkt & Begijnhof.
2012

Provinciaal depot Noord-Holland, Castricum

Onderzoek skelet Willem van Brederode & Hildegonde van Voorne.
2012

Provinciaal Depot Noord-Holland, Castricum

Provinciaal Depot Noord-Holland, Castricum
Uitwerking skeletmateriaal 13de-eeuws grafveld Vronen. Foto: Kees Zwaan, Provinciaal Depot Noord-Holland
2011

Afdeling Erfgoed s’-Hertogenbosch

Afdeling Erfgoed s’-Hertogenbosch
Opgraving 18de-eeuws massagraf Bastion Baselaar.
2010

IDDS (voormalig Becker & Van de Graaf), Noordwijk

Opgraving massagraf, 3 graven 18de-eeuw, Burgemeester van Loonstraat, Steenbergen
2009

Afdeling Erfgoed Utrecht, Utrecht

Archeologische begeleiding Buurkerkhof, Utrecht.
2008

Archeologische dienst Gouda, Gouda

Archeologische dienst Gouda, Gouda
Opgraving 15de-eeuws Clarissenklooster, kerkhof.
2008

Oprichting Fysisch Antropologisch Onderzoeksbureau Tot op het Bot

Door mij, Constance van der Linde.